LYSCHAIN

GRAM

VERY GOOD , SELL GRAM

https://www.liquid.com?affiliate=Y5k-r3Js76679

là một loại kỹ thuật số tiền tệ mới hoặc mới mã được thiết kế dựa trên mã thông báo toàn bộ cơ sở, thường được biết như là một báo hiệu mã. Cargocoin hỗ trợ tài chính bao gồm và cung cấp truy cập cho bất cứ ai muốn kết nối với tài nguyên mạng thay thế và đổi toàn câu.Vận tải và vận hành logistict
Chúng tôi có khả năng tạo ra một mã thông báo mới, chia sẻ tương lai của ba công ty cargocoin để chinh phục những người chinh phục, hội đồng quản trị hoặc nhanh chóng về phía trước và hội đồng quản trị. Tôi có thể mua một số nhất định cho bạn, bạn có thể có cùng một lúc khi sử dụng cùng, hoặc tham gia vào danh sách giao dịch, như hội đồng quản trị và tôi biết thị trường Nếu bạn có thắc mắc, bạn sẽ có cơ hội, thời gian, thời gian, chúng ta có thể thay đổi điều này là thú vị nhất, yêu thích bảng, bay hoặc tay nhanh, có thể tước ngay lập tức. xin vui lòng
Chúng tôi sẽ giúp bạn phát hành nhanh chóng của bạn bằng cách xử lý tất cả các khía cạnh kỹ thuật và bảo mật. Bạn có thể tập trung hoàn toàn vào sự phát triển của sản phẩm.
Mỗi mã thông báo được phát hành sẽ được phát sóng vào danh sách các nhà đầu tư tiềm năng của chúng tôi. Bạn sẽ có một trang web cá nhân nơi bạn có thể xuất bản thêm chi tiết về mã thông báo của bạn và chuyển đổi khách truy cập thành nhà đầu tư.
Có thể mua Token với BTC, ETH và
Giá bán sau bán hàng :
Nền tảng : Ethereum
Chấp nhận thanh toán : BTC, ETH, Fiat,
Trang web:

VERY  SELL GRAM

https://www.liquid.com?affiliate=Y5k-r3Js76679

or

VERY GOOD , SELL GRAM https://www.liquid.com?affiliate=Y5k-r3Js76679

STO END!

Thank you so much!

——————————————————————————————————————
***** Address Donations detail:

If everyone want transfer Wallet

ETH & Token Donations in here:

 0xcA4f561e317F6170f6b94b163397d5D13Ac8683C

 

Thank everyone / All the best! Thank you very much!

VERY  SELL GRAM

https://www.liquid.com?affiliate=Y5k-r3Js76679

—————————————————————————————————————————-
Disclaimer: This is an independent review on the STO and does not lead to investment advice. STOs are risky, kindly do your own research before investment.

0

Publication author

offline 3 weeks

Van Nguyen

0
Comments: 2Publics: 13Registration: 13-11-2018
Authorization
*
*
Войти с помощью: 
Registration
*
*
*
Войти с помощью: 
Password generation